sv-SEen-GB
Language
Search
× Search
27 October 2020

Biodynamisk

Begreppet ekologisk odling används som samlingsnamn för odlingsmetoder som avstår från kemiska preparat, konstgödsel och genetiskt modifierade organismer (GMO). Det handla inte bara om att avstår från kemikalier utan om att utveckla ett samspel med naturen.

Skillnaden mellan de olika odlingssätten är bland annat att den konventionella är resursuttömmande, den ekologisk resurscirkulerande och den biodynamisk resursnärande. Alltså, med den ekologiska metoden cirkulerar de resurser som finns och det tär inte, medan den biodynamiska har visat sig vara en metod som hela tiden bygger upp värdet av energi, antalet organismer i jorden, högre bördighet och så vidare.

De livsmedel den biodynamiska odlingen får fram har visat sig ha större omfång i smak, lukt och färg, högre näringsinnehåll och lägre andel vatten.

För att berika jorden med extra näring så används olika preparat. Givetvis används husdjurens gödsel men även olika djurorgan komposteras tillsammans med krydor.

Agroforestry

We are all familiar with modern agriculture. Ranging from arable mono crops of cereals and potatoes, to live stock roaming around on pasture with hedges, fences and areas of ‘Set-a-side’ land for nature conservation.

Likewise with forestry, there are areas of coniferous mono specie forests, usually located on land that is too steep to farm or on areas that are least useful for arable production.

The words ‘agriculture’ and ‘forestry’ have been hybridised into Agroforestry which is the fusion of forestry and farming techniques, where trees, perennial and annual plants can be grown in an integrated fashion.

Rows or alleys of trees can be inter-planted with arable annual crops.  Cropping trees (nut and fruit) lend themselves to planting in alleys, creating wind breaks for the annual crops and thus producing a multi-cropping system.

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2020 by Njordstorp
Back To Top